Jackpot Cup

Ve středu 13.9.2023 začíná 13. ročník Jackpot Cupu!

Do turnaje lze vstoupit bez omezení kdykoliv v průběhu sezóny. Pro sezónu 2023/2024 je naplánováno 30 kol, do žebříčku se hráčům započítá 20 nejlepších výsledků.

Kdy se Jackpot Cup hraje? Hrací den je středa. Prezence od 17:30, začátky v 18:00. Podrobněji v Termínovce.

Kolik je startovné? Startovné je 100,- Kč.

Jaký je hrací systém? Rozlosování do skupin, ve skupinách hraje každý s každým. Ze skupin postupují 2 až 4 hráči do KO pavouka. Podrobněji v Pravidlech.

O co se hraje? O Jackpot a o body do celorepublikového žebříčku.

Jak se rozdělí startovné? Minimálně 50% z vybraného startovného bude každý hrací den rozděleno na prémie pro hráče. Prémie budou rozděleny takto:

Při účasti do 32 hráčů včetně mezi první čtyři hráče, a to: 1. místo 45%, 2. místo 25%, 3. – 4. místo 15%.

Při účasti nad 32 hráčů mezi prvních 8 hráčů, a to: 1. místo 40%, 2. místo 20%, 3. – 4. místo 10%, 5. – 8. místo 5%.

Dále bude 25% z vybraného startovného odloženo do Jackpotu, který se na konci sezóny rozdělí mezi nejlepší hráče. Kolik hráčů na Jackpot dosáhne, se určí podle průměrné návštěvnosti. Při návštěvnosti do 11,9 hráče na kolo si Jackpot rozdělí prvních 8 hráčů. Pokud se bude návštěvnost pohybovat mezi 12 až 15,9 hráče na kolo, tak si Jackpot rozdělí prvních 10 hráčů. Při průměrné návštěvnosti nad 16 hráčů, se o Jackpot podělí prvních 12 hráčů. Viz tabulka.

Rozdělení Jackpotu Zobrazit tabulku Rozdělení Jackpotu v novém okně

Zbývajících 25% z vybraného startovného zůstává na režijní náklady a na další rozvoj našeho klubu (investice do modernizace hracího místa, trofeje, vyplácení prémií za binga a nejvyšší zavření atd.)

Dále vyhlašujeme soutěž o nejvíce hozených bing a o nejvyšší zavření!
Budou se započítávat všechna binga a zavření (101 a více) hozená na oficiálních akcích pořádaných našim klubem! Soutěž začíná prvním turnajem následujícím po posledním kole Jackpot Cupu předchozí sezóny a končí posledním kolem Jackpot Cupu aktuální sezóny.

Binga (upraveno 20.8.2022)
Hráč s nejvyšším počtem hozených bing získává prémii 250,- Kč. Počítáme 180 (3 x T20), 171 (3 x T19) a 150 (3 x bull). Náhozy typu T20, T20, T19 se nepočítají.
V případě, že více hráčů bude mít stejný počet hozených bing, rozhodne vyšší počet hozených 180, následuje vyšší počet hozených 180 za jeden turnaj, dále vyšší počet těchto případů a když ani to nerozhodne, tak se premie dělí mezi dotčené hráče.

Nejvyšší zavření (upraveno 20.8.2022)
Premie za nejvyšší zavření se nově stanovuje na 170,- Kč bez ohledu na reálnou hodnotu tohoto zavření. Premii získá ten hráč, který jako první v sezóně zavře 170. Pokud 170 za celou sezónu nepadne, připadne premie hráči s aktuálním nejvyšším zavřením. Pokud bude mít více hráčů stejné aktuální nejvyšší zavření, rozhoduje vyšší počet těchto zavření a dále vyšší hodnota a eventuálně počet dalšího následujícího vysokého zavření.