Dartaban

Aktualizováno 15.2.2024

Od 5.2.2024 platí nová pravidla.

E8.4 Pro postup ze základních skupin rozhodují tato kritéria:

 1. Vyšší počet vyhraných utkání ve skupině
 2. Rozdíl mezi vyhranými/prohranými legy
 3. Vyšší počet vyhraných legů
 4. Vzájemný zápas
 5. Celkový průměr ve všech zápasech skupiny (pokud je turnaj řízen aplikací DartConnect)
 6. Nelze-li rozhodnout podle výše zmíněných kritérií, bude mezi dotčenými hráči sehrán jeden nový leg 701DO s rozhozem na střed před zahájením hry.

Z toho důvodu jsem předělal Dartaban, aby fungoval podle těchto nových pravidel. Původní příspěvek níže zde ponechávám v lehce proškrtané podobě…. Kromě změn v rozhodování o postupu je v nové verzi drobná změna ve formátování tabulky. V případě, že by se měla ve skupinách hrát baráž 701 DO, se oproti původnímu Dartabanu nevytvoří nový sloupec s otazníky, ale u dotčených hráčů se přímo ve sloupci s pořadím objeví napsáno 701 DO. To následně přepiště aktuálním pořadím. Tzn., že pokud hráči například hrají o čtvrté až šesté místo ve skupině, tak potom přepište tento text „701 DO“ řadovými číslovkama 4., 5. a 6. podle toho, jak hráči skončili v baráži.

Součástí excelu jsou i formuláře pro tisk. Formulář pro pavouka jde použít i pro turnaje s 64 hráči. Jen je potřeba si ty pavouky vytisknout dva. Samotný Dartaban jde použít pro maximálně 56 hráčů. 

Soubor ke stažení 15.2.2024:
DARTABAN_2.0_2024.02.15.xlsx (zip, 955 kB)

Soubor ke stažení 9.2.2024:
DARTABAN_2.0_2024.02.06.xlsx (zip, 955 kB)

 


 

6.5.2021

„…Rozjeďte akci Artaban! „
„…Všechno je jasné, pouštíme Artabana na úsek sedm…“


Turnajovy system DARTABAN_ver.1.00, plus tisk_2022.08.21
V souboru ke stažení jsou varianty pro Přerov, Olomouc a pro univerzální použití.
Ve verzi z 2022.08.21 jsou opraveny chyby v tabulkách pro tisk skupin (tisk na šířku) při pěti hráčích ve skupině. Upraveno pro všechny varianty. Dartaban beze změn.


Úvod
Trochu jsem si chtěl upravit excelové tabulky, které používám při zadávání výsledků do počítače, ale nějak jsem nevěděl kdy skončit. Nakonec jsem vytvořil komplexní soubor, který se dá použít pro pořádání šipkových turnajů – turnajový systém Dartaban. Takže pokud někde pořádáte turnaje nebo si to jen chcete vyzkoušet, tak si zde můžete Dartaban stáhnout.
V odstavcích níže se pokusím stručně popsat, jak Dartaban funguje a na konci přidám obrázky s dodatečným popisem. Ale nic složitýho to není, funguje to skoro samo 🙂

Co je Dartaban, v čem je vytvořen?
Jedná se o obyčejný excelový soubor ve formátu xlsx, takže neobsahuje žádná makra. O to větší to byla výzva a o to delší vzorce 🙂 Vytvořeno v MS Office 2010, vyzkoušeno v 2007. Vím o drobném problému se zobrazením formátu data v MS Office 2016 (možná jen ve slovenské verzi) a dle mých zkušeností to dokonce polofunguje i v poslední verzi bezplatného Libre Office, ale tam to funguje pouze za cenu velkých ztrát a s tolika kompromisy, že by se spíš hodilo říct, že to nefunguje…

Co excelový soubor obsahuje?
Soubor obsahuje několik listů, ale jedná se hlavně o různé kopie (pro Přerov, pro Olomouc, univerzální…). Nehodící se listy je možno odstranit. Součástí souboru jsou i formuláře pro tisk – dvě verze pro tabulku skupiny (na výšku a na šířku) a univerzální pavouk, který se dá použít pro všechny možné varianty turnajů. Celý turnaj se dá odřídit jen za pomoci notebooku, ale papír je papír a když přijde na technické problémy, tak papír nad technikou vítězí. Formulář pro tabulku skupiny je vytvořen tak, aby obsahoval stejné kolonky jako jsou ty v Dartabanu, ale vzhledem k většímu počtu kolonek jsem vytvořil i verzi na šířku. Formulář pro tisk pavouka je víceméně stejný jako byl náš bývalý univerzální pavouk, ale přibyly v něm některé další volby. Součástí jsou rovněž listy s předepsanými hodnotami finančních premií (pro různé varianty turnajů), takže nemusíte na turnaji počítat, kolik peněz náleží vítězi.

Jak začít
Na začátku je vhodné vytvořit si kopii vzorového listu pro nový turnaj a nebo rovnou vytvořit kopii celého souboru a mít pro každý turnaj nový soubor.
Pro obeznámení se s jednotlivými funkcemi Dartabanu doporučuji zapnout „nápovědu“, kde se dočtete, co byste měli v jednotlivých krocích provést. Ve zkratce: zapsat hráče na startovní listinu, zadat kriteria pro typ turnaje, odehrát skupiny a následně odehrát pavouka. Dartaban podle počtu jmen na startovní listině pozná, kolik je přihlášených hráčů, takže je do skupin roztřídí automaticky podle zadaných kriterií. Po odehrání skupin Dartaban vyhodnotí výsledky a roztřídí postupující hráče do pavouka, respektive zapíše nepostupující hráče na výsledkovou listinu.

Zápasy ve skupinách
Teď trochu podrobnější popis. Do tabulek skupin se zapisují výsledky jednotlivých zápasů, eventuálně lze připsat poznámky (180, vysoká zavření a pod.). Není potřeba nic počítat, Dartaban sám vyhodnotí pořadí hráčů v dané skupině. V případě shody bodů v minitabulce Dartaban určí, kteří hráči mají sehrát rozhodující leg 701 DO.

Postup do pavouka
Když jsou dohrány všechny skupiny, tak pro pokračování v turnaji stačí z nabídky vybrat požadovaný typ pavouka (postup 2 hráči ze 2 skupin, 4 hráčů ze 4 skupin a pod.) a Dartaban hráče automaticky roztřídí na správné pozice v pavouku, respektive zapíše hráče z nepostupových míst ve skupinách na výsledkovou listinu.

Zápasy v pavouku
V pavouku stačí zadávat výsledky jednotlivých zápasů, Dartaban sám pozná, kdo postupuje do dalších kol a kdo v turnaji skončil.

Výsledková listina
Nakonec jsou všichni hráči zapsáni na výsledkovou listinu. Podle toho, zda se jedná o turnaj III. nebo IV. kategorie, budou hráčům přiřazeny body dle pravidel ČŠO. Body jsou pouze orientační, skutečná hodnota bodů na Stedaru se řídí pravidly o přiřazování bodů.

Obecně o Dartabanu
Teoreticky lze Dartaban použít pro maximálně padesát šest hráčů. Tohle zvláštní číslo je dáno tím, že tabulka, kterou používáme při našich turnajích, se dá použít až pro sedm hráčů. Tabulka pro sedm hráčů se ale používá vyjímečně, zpravidla jen pokud je přihlášeno pouze těch sedm hráčů. Zároveň je systém navržen pro menší herny, kde se nepředpokládá, že by bylo víc jak osm terčů. Takže 8 x 7 = 56. Předpoklad (v našich končinách) ovšem je, že počet hráčů bude nejčastěji oscilovat přibližně mezi osmi až třiceti hráči. S Dartabanem je možné zvolit i variantu pro šest skupin (dvě baráže), což se dá odehrát, pokud je v herně alespoň šest terčů. V tomto případě se jedná o dva paralelní turnaje o třech skupinách (dvě baráže), kde se později hráči promíchají při postupu do pavouka. Pochopitelně lze odehrát i osm skupin, na to ale stačí čtyři terče (a hodně času). A samozřejmě lze hrát turnaje s jednou, dvěma, třemi (baráž) a čtyřmi skupinami. Turnaje s pěti nebo sedmi skupinami hrát nelze. Alespoň ne podle tohoto excelu…

A do třetice ještě jednou, tentokrát i s obrázkama…
Pokud chcete zobrazit buňky s nápovědou, tak klikněte na buňku „NÁVOD (klikni)“ v levém horním rohu (kliknout v Dartabanu, ne tady na obrázek…) a vyberte možnost „UKÁZAT NÁVOD“.

Zobrazí se červené buňky, očíslované podle toho, jak by měly jednotlivé kroky následovat po sobě. Po najetí kurzorem nad tyto buňky se zobrazí nápověda k danému kroku. Tyto nápovědy se zobrazí vždy, když nad danou buňku najedete, bez ohledu na to, jestli je zvolena možnost „UKÁZAT NÁVOD“, takže je možno nápovědu kdykoliv vyvolat i pouhým najetím nad buňku označenou malým červeným trojúhelníčkem.

Doplněno 21.8.2022 – v MS Office 2007 se tyto nápovědy nezobrazují…

 


Do připravených kolonek doplňte potřebné údaje. Datum, Místo a Název turnaje. V kolonce Typ turnaje vyberte z předvolené nabídky, zda se jedná o turnaj III. nebo IV. kategorie. Toto rozhodnutí bude mít vliv na počet dosažených bodů na výsledkové listině.
Jména hráčů zapisujte v libovolném pořadí. Ke každému jménu lze připsat i číslo registrace ČŠO. To nemá na chod Dartabanu žádný vliv, ale přijde to vhod při následném přepisování výsledků na Stedar.
Do sloupce „Los“ se zapisuje pořadí, podle kterého budou hráči roztříděni do skupin. Takže pokud je například nasazeno 8 hráčů, tak napište čísla 1 až 8 ke jménům těchto nasazených hráčů a pro ostatní hráče čísla dolosujte. Losovat můžete v rámci transparentnosti různým způsobem, ale dá se k tomu použít i samotný Dartaban, viz krok číslo 8. Zvolte nabídku „ANO“ a v nápovědě se dočtete jak to provést.
Samozřejmě, v reálném turnaji budou čísla ve sloupci „Los“ v jiném pořadí než jsou vidět zde na obrázku.

Pokud je všem hráčům přiděleno pořadové číslo, tak zadejte počet skupin a rozlosujte, kolik v které skupině bude hráčů (opět lze pro losování použít Dartaban). Pokud byste zadali nesprávné počty hráčů ve skupinách, které by nebyly v souladu s počtem přihlášených, tak budete upozorněni, že něco není v pořádku. Stejně tak byste byli upozorněni, pokud byste po odehrání skupin zvolili nevhodný typ pavouka. Nyní, pokud máte vše zadáno správně – tzn, že nevidíte žádné žluté výstrahy, potvrďte nabídku pro umístění hráčů do skupin, respektive potvrďte použití pavouka v pozdější fázi turnaje.

Tabulky skupin vypadají takto. Vyplňují se v nich pouze výsledky zápasů, eventuálně poznámky. Jména budou přiřazeny automaticky podle výše zadaných kriterií.

Pořadí zápasů k odehrání je zobrazeno po levé straně tabulky. Zápas, který se má hrát jako následující v pořadí, je zvýrazněn červeně.


Po odehrání všech zápasů ve skupině bude automaticky vyhodnoceno pořadí. Při shodě bodů u dvou a více hráčů se v tabulce vytvoří další sloupce se zobrazením bodů získaných ze vzájemných zápasů mezi těmito hráči. Pořadí je vyhodnoceno dle pravidel ČŠO. Viz bod E8.4.

 • Pro postup ze základních skupin rozhodují tato kritéria:

  1. Vyšší počet vyhraných utkání ve skupině
  2. Při rovnosti bodů dvou hráčů postupuje vítěz vzájemného utkání
  3. Při rovnosti bodů tří a více hráčů bude sestavena tabulka ze vzájemných utkání těchto hráčů, zde rozhodují tato kritéria:
  a) Vyšší počet vyhraných utkání
  b) Vyšší počet vyhraných legů
  c) Nižší počet prohraných legů

  Nelze-li rozhodnout podle výše zmíněných kritérií, bude mezi dotčenými hráči sehrán jeden nový leg 701DO s rozhozem na střed před zahájením hry. Toto platí i pro více než dva hráče

Pokud by došlo k tomu, že nelze rozhodnout podle počtu těchto bodů ani podle vyhraných a prohraných legů, tak se zobrazí dodatečný sloupec vyzývající ke hře 701 DO a u hráčů, u kterých panuje shoda, se objeví předepsané otazníky.

Tyto otazníky následně přepište podle toho, v jakém pořadí hráči skončili v doplňkovém legu 701 DO. Lze psát normální číslovky – 1, 2, 3 nebo řadové – 1., 2., 3., ale nelze kombinovat normální a řadové číslovky dohromady – 1., 2, 3. Teoreticky se dá zvolit jakýkoliv způsob zápisu, který vyjádří číselnou nebo abecední posloupnost (10, 48, 73 nebo 1něco, 2něco, 3něco nebo a1, a2, a3 nebo x, y, z nebo A, B, S a pod.).
Poté bude tabulka skupiny dohrána a je možno přistoupit k výběru typu pavouka. Jak už bylo zmíněno výše, pokud vyberete nevhodný typ, který nekoresponduje s počtem odehraných skupin, tak na to budete vizuálně upozorněni. Pro upřesnění dodávám, že to, kolik hráčů postupuje do pavouka, musí být zveřejněno na samotném začátku turnaje!

V pavouku se zadávají pouze výsledky zápasů, jelikož jména budou přiřazena na jednotlivé pozice automaticky. A opět lze zapsat i poznámky (do políčka pod hráčovo jméno).

Po dohrání pavouka budou všichni hráči seřazeni na výsledkové listině. Po stranách výsledkové listiny jsou zobrazeny orientanční čísla, která pouze určují počet hráčů v turnaji. Pořadí je určeno ve sloupci vedle jména. Hráčům budou přiřazeny body podle toho, jakou jste nastavili kategorii turnaje. Pro kontrolu je kategorie turnaje zobrazena i v hlavičce výsledkové listiny.

A to je tak nějak všechno. Kromě samotného Dartabanu jsou součástí souboru i formuláře pro tisk tabulek skupin (verze na výšku i na šířku), dále univerzální pavouk, který se dá použít pro všechny varianty turnajů, kde do pavouka postupuje maximálně 16 hráčů a na závěr i tabulky s rozpočítanými odměnami pro hráče.

0 0 votes
Article Rating

Leave a Reply

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
0
Podělte se o Váš názor, vložte komentářx